SABANCI VAKFI’NIN GELENEKSEL FİLANTROPİ SEMİNERİ BAŞLIYOR

  • SABANCI VAKFI, 21. YÜZYIL YETENEKLERİNİ DESTEKLEYEN EĞİTİM MODELLERİNİ GÜNDEME TAŞIYOR
  • SABANCI VAKFI’NIN GELENEKSEL FİLANTROPİ SEMİNERİ BU YIL “EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR: MERAK ET, HAYAL ET, KEŞFET” BAŞLIĞIYLA DÜZENLENİYOR
  • SEMİNER 21. YÜZYIL BECERİLERİYLE DONATILMIŞ BİREYLER YETİŞTİRMEK ÜZERE EĞİTİM ALANINDA ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR YÜRÜTEN PAUL COLLARD’I AĞIRLAYACAK

Sabancı Vakfı’nın sivil toplum, özel sektör ve kamu temsilcilerini uluslararası uzmanlarla buluşturan Filantropi Seminerleri, 10’uncu yılında da sivil toplum alanındaki yeni yaklaşımları tartışmaya açmaya devam ediyor. Eğitim alanında değişen ihtiyaçları iki uzman isimle birlikte tartışmaya açacak olan “Eğitimde Yeni Yaklaşımlar: Merak Et, Hayal Et, Keşfet” başlıklı seminer, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ev sahipliğinde 5 Aralık Salı günü Sabancı Center’da düzenlenecek.

21’inci yüzyıl becerileriyle donanmış, merak eden, hayal eden ve keşfeden nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlayacak öğrenme modellerinin konuşulacağı seminerde, eğitim alanında uluslararası çapta pek çok proje yürüten Yaratıcılık, Kültür ve Eğitim (Creativity, Culture and Education) Vakfı kurucusu Paul Collard ve akademisyen Selçuk Şirin bu alandaki yeni yaklaşımları ve deneyimlerini paylaşacak.

10 yılda 1 milyondan fazla öğrenciye ulaştı

İngiliz hükümetinin gençler için Creative Partnership (Yaratıcı Ortaklıklar) adlı eğitim programlarının yürütülmesi için yola çıkan Creativity, Culture and Education’ın (Yaratıcılık, Kültür ve Eğitim) kurucusu ve direktörü olan Paul Collard, İngiltere’deki Yaratıcı Ortaklıklar Programı kapsamında 10 yılda 1 milyondan fazla öğrenciye ulaştı. Bu program bittikten sonra da programdan edindiği deneyimi uluslararası çalışmalarına aktarmaya devam etti. Geleneksel olmayan öğrenme ve öğretme modelleri konusunda uzman olan Collard, yerel ve bölgesel ekonomileri sanat, kültür ve yaratıcılık yoluyla geliştirmeyi hedefleyen pek çok proje tasarladı ve yürüttü. Collard, kültüre ve eğitime erişimi artırmak, eğitimin kalitesini geliştirmek üzere programlar tasarlamaya ve tasarladığı projeleri bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda yerelleştirmeye devam ediyor.

Doktora derecesini Boston Collage’dan alan Selçuk Şirin ise, New York Üniversitesi’nde (NYU) davranış bilim ve istatistik dersleri veriyor ve NYU-Şirin Araştırma Laboratuvarı’nda eğitimden siyasete geniş bir alandaki bilimsel çalışmaları yönetiyor. Çocuk ve ailelerin ihtiyaçlarını belirlemek için deneysel araştırma metotları geliştiren Şirin, özellikle mülteciler üzerine odaklanıyor. Şirin’in geliştirdiği “Project Hope: Umut Projesi” adlı oyun tabanlı öğrenme uygulaması, Suriyeli mülteci çocukların eğitimsel ve psikolojik krizinin çözümüne katkıda bulunuyor. Şirin, eğitim alanında veriye dayalı yazılar yazmayı ve bu alandaki yenilikleri toplumsal ihtiyaçlar ile birleştiren çözümler üretmeyi sürdürüyor.

 

Aktüel İntermedya / İŞ DÜNYASI – BUSİNESS WORLD

 

You may also like

Popular News