Türkiye Ekonomisinin İtici Gücü Ege Bölgesi

Türkiye Ekonomisinin İtici Gücü Ege Bölgesi’nin Geleceği ve Gelişim Alanları Ege Ekonomik Forumu’nda Konuşulacak

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik onur konuğu olarak katılacağı konferansın açılış konuşmalarını; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger , İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam ve Özgencil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil gerçekleştirecek.

Ege Bölgesi’nin Türkiye ekonomisine sağladığı katma değerde; TOBB, TİM, TESK vb. ekonomik kuruluşlarımızın bölgedeki kamu niteliğindeki meslek odaları ile onların bölgedeki lokomotifi olan İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Borsası, ESBAŞ, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, 2017 yılında ilki gerçekleştirilen Forum’un etki alanının geliştirilmesine stratejik ortak olarak katkılarını sunmaya devam etmektedirler.

Ege’nin Potansiyeli Güçlendirmek İtici Güç Dijital Dönüşüm

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, Ege Bölgesi’nin taşıdığı ekonomik potansiyele dikkat çekerken, bu potansiyelin dijital dönüşüm ile daha da güçlendirilebileceğini belirtti: Ege Bölgesi’nin 10 ilinin bölgesel kalkınmada birlikte çalışarak sanayi, ticari, tarım, turizm, enerji alanında var olan potansiyelini ortak planlamak ve bu saptanan hedefleri merkezi kalkınma planların da ülkenin stratejik hedefleri haline getirmektir; 27 yıl önce bu amaçla kurulan vakfımız kalkınma ajanslarının kuruluş vizyonuna önderlik etmiştir. EGEV’de yaptığımız çalışmaların amacı Ege Bölgesini iç ve dış yatırımcıya tanıtmakkalkınmayı bölgesel olarak planlayarak, bölge illerinin tek başına var olan gücünü uyum ve iş birliği ile daha yüksek bir ekonomik potansiyele taşımaktır.

Bunun için dört yıl önce Özgencil Grup ve EGEV iş birliği ile başlattığımız Ege Ekonomik Forum mütevelli üyeleri başta olmak üzere, paydaşlarımızla Bölgemizin üretken markalarının daha da güçlenmesi, Türkiye’yi daha güçlü bir şekilde taşıması için çalışmalarımıza, temaslarımıza ve iş birliklerimize devam edeceğiz. Bu amacı, dijital dönüşüm ile daha ileriye taşımak için iş birliklerimizi uluslararası alanda daha da güçlendireceğiz.

Bakanlar ve üst düzey katılımın yoğun olduğu uzun soluklu uluslararası bir konferans zinciri haline getirdiğimiz bu konferansta, makro ekonomiden sanayiye, enerjiden tarım ve hayvancılığa, turizmden bölge ekonomisine kadar bir konu alanında uzman konuşmacılarca ele alınmakta. Forumda bu yılda 10 oturum ve 64 konuşmacı ile teknolojik gelişmeler ışığında birçok konuyu ele alarak, bu süreçte sistemlerin, şirketlerin nasıl dönüştüğünü konuşacağız. Toplantılarımızın verimli geçeceğine inanıyorum.”

Özgencil Grup, Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil, Ege Ekonomik Forumu’nun gerek Türkiye gerekse dünya ekonomisine çok önemli katkısı olduğunu, Ege’den yazılan pek çok hikayenin dünyanın farklı yerlerinde yer aldığını belirtirken, Ege Ekonomik Forumu’nun sahip olduğu önemle bu katkının nasıl artırılması için el birliği ile çalıştıklarının altını çizdi: Hikayemiz 4 sene öncesinde; EGEV işbirliğiyle Ege Ekonomik Forum’un paydaşları olan İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, ESBAŞ, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Ege bölgesinde bölgesel gelişmeler ışığında küresel vizyon yaratmak amacıyla başladı. Bugün Ege Ekonomik Forum, Bakanlar, Başbakanlar ve çok değerli ulusal ve uluslararası konuşmacılara ev sahipliği yapan, uluslararası ve sürdürülebilir bir konferans olarak Türkiye’nin en önemli konferansları arasında yerini almaktadır.

Kovid-19 pandemisiyle birlikte uzaktan çalışma süreçlerinin hayata geçtiği bugünlerde teknolojinin ve dijital dönüşümün önemini bir kez daha anladık. Bu doğrultuda, şirketlerimiz teknolojik altyapılarını, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Türkiye sanayisinin yapısal dönüşümünü artırmasının yolunun üretimde yüksek teknolojiyi ön plana çıkarmasından geçtiğinin bilincindeyiz. Bu sebeple bu sene DÖNÜŞÜMÜN İÇİNDEYİZ ana teması ile 5 gün boyunca finanstan, inovasyona, e-ihracattan akıllı tarım sistemlerine, döngüsel ekonomiden turizmin e-haline kadar birçok konuyu masaya yatıracağız. Verimli bir toplantı olmasını diliyorum.”

Dünyayı Yeniden Tasarlamak…

2 Kasım Pazartesi günü saat 10:00’da gerçekleşecek ilk oturumda “Sürdürülebilir, Kapsayıcı, Esnek Bir Büyüme Oluşturmak ve Kalkınma İçin İş Birliği Yapmak”, “Serbest Ticaret Anlaşmalarındaki Son Durum”, “Ekonomik İyileşmenin İtici Güçleri: İstihdam, İş Destekleri, Otomasyon, Yeniden Eğitim”,“Küresel Ekonomi ve Bölgesel Pazarlar Nasıl Yeniden Şekillendirilir?”, “Küresel Tedarik Zincirlerinin Değişimi ile Bölgesel Ekonomik Birliklerin Öneminin Artması ve Yer Değiştirmesi”, “Son Dönemdeki Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve Karadeniz’de Keşfedilen Doğalgaz Yatakları ile Türkiye’nin Gelecekteki Enerji Senaryoları Nasıl Şekillenecek?”, “Dijital Ekonomiye Yatırım”, “5G ile Dünya Nasıl Dönüşecek?” gibi konular ele alınacak.

Türkiye Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı & Forum İstanbul Enstitüsü Onursal Başkanı Yavuz Canevi’nin moderatörlüğünde; Singapur Ulusal Üniversitesi Orta Doğu Enstitüsü Başkanı Bilahari Kausikan, Bosphorus Enstitüsü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası, “Capital Failure” kitabının yazarı Dr. Nicholas Morris, Global Resources Partnership Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın katılımı ile tartışılacak.

Yüksek Teknoloji Temelli Üretim Ekosistemi…

2 Kasım Pazartesi günü saat 14:00’de başlayacak ilk günün ikinci oturumunda“Uluslararası Rekabette Başarının Yolu Olan Savunma, Otomotiv, Petrokimya, İletişim Teknolojileri gibi Stratejik Kümelerinin Kapasitesi, Sayısı Nasıl Arttırılır?”, “Üniversiteler ve Endüstri Arasındaki İş Birliğinin Desteklenmesi Nasıl Gerçekleşebilir?”, “Hızlanan Teknoloji Trendleri: Online Alışveriş, Robotik Teslimatlar, Dijital ve Temassız Ödemeler, “Teletıp, Uzaktan Eğitim, Uzaktan Çalışma, 5G ile Makina İletişimi”, “Büyük Veri, Bulut Bilişim, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Blockchain gibi Temel Teknolojileri Daha Esnek Bir Tedarik Zinciri Yönetim Sistemini Nasıl Sağlar?” gibi konular masaya yatırılacak.

Dünya Gazetesi Genel Koordinatör ve Yazar Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek oturuma; ENOSAD Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Halıcı, MEA Bölgesi, Dijital Lideri Gürhan Kalelioğlu, ve ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri konuşmacı olarak katılacak.

Dijitalleşme ile Bütünsel Dönüşüm…

İzmir Ticaret Odası ana sponsorluğunda 3 Kasım Salı günü saat:10:00’da gerçekleşecek “Dijitalleşme ile Bütünsel Dönüşüm” başlıklı sabah oturumunun açılışını TOBB Yönetim Kurulu Üyesi & İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener gerçekleştirecek.

Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un moderatörlüğünde düzenlenecek oturuma; Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi & Forum İstanbul Enstitüsü Başkanı Aclan Acar, Fütüristler Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aykut, Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, Teknolojide Kadın Derneği Kurucusu & Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ile TTGV Yönetim Kurulu Başkanı – Vestel Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav’ın konuşmacı olarak katılacak.

Oturuma katılan konuşmacılar tarafından “Pandemi Sürecinde Dijitalleşme ve Pandemi Sonrası Dönemde Kurumların Dijitalleşme Süreçlerine Dahil Olmasının Önemi”, “Değişen Yaşam Biçimi ile “Geleceğe Hazırlanmak Değil, Geleceği Tasarlamak”, “Yazılım, E-ticaret, Oyun, Online Ödeme, Online Eğitim, Dijital Sağlık gibi Endüstrilerde Artan Satın alma – Birleşme Eğilimleri Neyi İşaret Ediyor?”, “Geleceğin Mesleklerinde İnovasyonun Yeri”, “İnovasyon Farkındalığının Sağlanması”, “Pandemide Üretim İnovasyonu ve Ekonomiye Etkisi”, “Kriz Döneminde İnovasyon, Zorluklar ve Çözüm Yolları ile Pandemi İnovasyonlarının Sürdürülebilir Hale Getirilmesi”, “Açık İnovasyon Karşılaştırması: Normal Dönem vs. Kriz Dönemi” gibi konular tartışılacak.

Küresel Pazarlardaki Payın Artırılması: İnovatif Hamle…

3 Kasım Salı günü saat:14:00’de Ege İhracatçı Birlikleri ana sponsorluğunda gerçekleşecek ‘Küresel Pazarlardaki Payın Artırılması: İnovatif Hamle’ başlıklı oturumun açılış konuşmasını Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi gerçekleştirecek.

İkinci günün öğlenden sonraki oturumunda ‘Küresel Ticaret Hacminin Daraldığı Bu Dönemde, İşletme ve Endüstrilerin Dijital Dönüşüm ile İş Yapış Şekilleri Nasıl Değişecek?”, “Ekonominin Belkemiği Olan KOBİ’lere Finansman Desteği, Sınır Ötesi Ticaretin Teşviki, Rekabet Gücünü ve Çevikliğini Artırmak İçin Dijitalleşme Politikaları”, “Küresel Ticaretteki Payımızın Artırılması İçin Kurgulanan, Sanal Ticaret Merkezleri’nin ve Sanal Fuarların Kazandıracağı İvme Nedir?”, “Çin ile Artan İş Birliğinin Ege Bölgesi’ne Getireceği Olanaklar”, “İhraçatçı Firmaların Hem Finansmana, Hem de Bilgiye Erişimlerinin Yolunun Açılması”, “Dünyadaki Üretimin Türkiye’ye Kaydırılması Fırsatının Değerlendirilmesi” gibi konular ele alınacak.

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent’in moderatörlüğünü yapacağı oturuma Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi, Doğan Holding Murahhas Üyesi & CEO Çağlar Göğüş, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci, DEİK Asya Pasifik Bölgesi Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı konuşmacı olarak katılacak.

Tarım ve Gıda Sistemlerinin Yeniden Tasarlanması…

4 Kasım Çarşamba günü saat 10:00’da gerçekleşecek sabah oturumu İzmir Ticaret Borsası’nın ana sponsorluğu’nda gerçekleşecek. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin açılışı onurlandıracağı “Tarım ve Gıda Sistemlerinin Yeniden Tasarlanması” başlıklı oturumda “Kendi Kendine Yeterlilik ve Yerel Tedarik Yolları”, “Dikili’de 3 Milyon Metrekarelik Bir Alanda Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Kurulmasının Bölgeye Getireceği İvme”, “Yerli Tohumun Önemine Odaklanmak”, “Kooperatifçiliğin Desteklenmesi”, “Tarım Ürününü, Sanayi Ürününe Dönüştürmek”, “Akıllı Tarım Uygulamaları” gibi konular konuşulacak.

Moderatörlüğünü Bloomberg HT, Tarım Editörü İrfan Donat’ın yapacağı oturumda TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, İzmir Köy Koop. Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ve Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer konuşmacı olarak yerini alacak.

Oturumda İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ege Üniversitesi ortaklığında, İzmir Kalkınma Ajansı güdümüyle hayata geçirilen ve tarımı teknoloji ile buluşturmayı hedefleyen İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) Projesi’nin T.C.Tarım ve Orman Bakanlığı ile İzmir Ticaret Borsası arasındaki işbirliği protokolünün imza töreni de gerçekleştirilecek. İzmir Tarım Teknoloji Merkezi ile birlikte ülke tarımının, değişen şartlar ile uyum içerisinde sürdürülmesine, yeni ve etkili teknolojiler geliştirilmesine katkı sağlamak hedefleniyor. Tarım teknolojilerinin geliştirilmesi için bir köprü görevi görecek proje Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin onurlandırdığı oturumda imzaların atılmasıyla büyük bir ivme kazanacak.

Değişim İçin Geri Dönüşüm…

4 Kasım Çarşamba günü öğlenden sonra saat 14:00’te başlayacak oturumunda “Döngüsel Ekonominin Yarattığı 4,5 Trilyon Dolarlık Bir Fırsattan Türkiye Nasıl Pay Alabilir?”, “Kaynakların Verimli Kullanımı ile Sağlanan Ekonomik, Ticari ve Çevresel Kazançlar Nelerdir?”, “Döngüsel Ekonomi, İklim Değişikliği Mücadelesinde Nasıl Bir Rol Oynar?”, “Döngüsel Ekonomi İçin İnovatif Çözümler Nelerdir?”, “Atık Yönetiminde Uluslararası İş Birliğinin Güçlenmesi”, “Sürdürülebilir ve Sağlıklı Ekosistemler, Su Verimliliğinin Arttırılması, Su Kıtlığının Azaltılması ile Nasıl Elde Edilir?”, “AWS International Water Stewardship Standart (AWS Standardı)’na Göre Sürdürülebilir Su Yönetimi Nasıl Olmalı?” gibi konular ele alınacak.

Forum İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yıldırım moderatörlüğünde, Philip Morris Sabancı Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Güney Altıntaş, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı & TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı & SEM Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, Yerli Yeşil Yeni Koordinatör & Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu konuşmacı olarak katılacak.

Finansal Teknoloji Endüstrisinin Geleceği…

5 Kasım Perşembe günü saat 10:00’da başlayacak dördüncü günün “Finansal Teknoloji Endüstrisinin Geleceği” başlıklı oturumunun moderatörlüğünü Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç gerçekleştirecek.

“Fintech Tabanlı Yaklaşımlar, Finansman Kilidini Nasıl Açabilir ve Ekonominin İyileşmesine Nasıl Katkı Sağlayabilir?”, “Finansal İnovasyonda, Fintech, Techfin , Super-App Trendi”, “Fintech Avantajlarından Yararlanılması İçin Siber Güvenliğin Önemi Nedir?”, “Bankacılığın Geleceği : Açık Bankacılık / Gelecekteki Tüketici Davranışları, Bankaların Müşterilerine Hizmet Verme Şeklini Nasıl Değiştirecek?” gibi konular Manchester Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ertürk, İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, Finoa, Co-CEO ve Kurucu Christopher May, Bahçeşehir Üniversitesi, Öğretim Üyesi & İstanbul Blokzincir Kadınları Derneği Kurucu Üyesi Prof. Dr. Fatma Ulucan Özkul tarafından tartışılacak.

Ekonominin Lokomotifi: Kobi’ler & Esnaf…

5 Kasım Perşembe günü saat:14:00’de başlayacak dördüncü günün öğlenden sonraki oturumu İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin ana sponsorluğunda, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan’ın ve İESOB, Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu’nun açılış konuşmasıyla gerçekleşecek.

“Kobilerin Finansmana Erişimini İyileştirmek ve Sermaye Kaynakları Ortaya Çıkarmak İçin Yenilikçi Çözümler Üretmek”, “Dijitalleşme, KOBİ’lerin Pandeminin Etkisinden Kurtulmasına Nasıl Yardımcı Olabilir?”, “E-İhracat Stratejisi ile KOBİ’lerin Yeni Pazarlara Açılması”, “KOBİ Girişimciliğinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi ile Sosyal Kalkınmadaki Paylarını Artırmak”, “Genç Girişimcilere Yönelik Destekler, Etkileri ve Sonuçları”, “Pandemi Öncesi, Süreci ve Sonrasında Esnaf ve Sanatkarlar” gibi konular konuşulacak.

Gözlem Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Faruk Çalapkulu moderatörlüğünde, KOSGEB İzmir Müdürü Levent Arslan, TEB Kobi Bankacılığı Dijital Dönüşüm ve Girişim Bankacılığı Direktörü Nurullah Beyter, Yeni Asır Gazetesi, Ekonomi Yazarı Gonca Elibol, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Yaşar Uysal konuk konuşmacı olarak oturumunda yerini alacak.

Turizm Sektöründe Türkiye’nin 2020 Sonrası Planları Ne Olmalı?

Konferansın son günü olan 6 Kasım Cuma günü saat 10:00’da gerçekleşecek “Turizm Sektöründe Türkiye’nin 2020 Sonrası Planları Ne Olmalı?” başlıklı oturumun açılışını TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler yapacak.

Strategic Advisory Services Yönetici Ortağı & Gazeteci Buse Biçer’in moderatörlüğünü yapacağı oturumda “Türkiye’nin Marka Değerinin Yükselmesi İçin Neler Yapılmalı?”, “Turizmin E-hali: Tüm Operasyonel ve Pazarlama Süreçlerinde, Küresel Etkileşimi Sağlamak İçin Dijitalleşmenin Sağladığı Olanaklar Nelerdir?”, “Turizmin Dijitalleşmesi ile, Destinasyon Yönetim Sistemleri Nasıl Bir Gelişim Gösterecek?”, “Turizmin İtici Gücü: Gastronomi” gibi konular ele alınacak.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, Otelz.com Kurucu Ortağı ve CRO & TÜRSAB Rota Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Tekin konuşmacı olarak katılacak.

Küresel Güç Olmanın Anahtarı: E- İhracat…

6 Kasım saat 14:00’te gerçekleşecek kapanış oturumu Finans Dünyası Dergisi ana sponsorluğunda gerçekleşecek. Son günün öğlenden sonraki “Küresel Güç Olmanın Anahtarı: E- İhracat” başlıklı oturumunun açılışını Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur onurlandıracak.

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünü yapacağı oturumda ‘E-İhracat Stratejisi ile KOBİ’lerin Yeni Pazarlara Açılması, Sınır Ötesi E-Ticaret”, “Yeni Rekabet Alanı: Online Market Servisi”, “E-İhracatta Uluslararası İş Birliği Nasıl Kurulur?”, “E-İhracatın Türkiye Ekonomisine Katkıları Nelerdir?”, “Hangi Sektörler E-İhracat ile İvme Kazanacak?”, “Dijitalleşmenin Getirileri ve Riskleri, Siber Güvenlik” gibi konular masaya yatırılacak.

Hugo Boss, Dijital Dünya Başkan Yardımcısı & Amazon, Eski Genel Müdürü Matthew Dean, Göksel Global, Kurucu ve CEO Gökhan Göksel, BIGGPLUS Grubu CEO Enis Karslıoğlu ve ZESS International Kurucu Ortağı Sevdil Yıldırım konuk konuşmacı olarak katılacak.

Aktüel İntermedya / EKONOMİ

Ayrıca Kontrol Et

GEFCO 2020 Mali Raporu’nu açıkladı: Olumsuz etkilenen bir ekonomide sağlam işletme performansı ve güçlü finansal yönetim

3,8 milyar avro ciro ile   2019 mali yılına göre yüzde 19,7 düşüş kaydedildi (Bir …